Categories
Uncategorized

E t allnin se ishte shqiptare, flet Albiona Manzo që doli e para në Greqi: Jemi të gjithë të barabartë!

E tall nin se ishte shqiptare, flet Albiona Manzo që doli e para në Greqi: Jemi të gjithë të barabartë!

Albiona Manzo është një vajzë shqiptare, e cila arriti të mbledhë 18,750 pikë në provimet kombëtare të këtij viti shkollor dhe të jetë e para Departamentin e Inf ormatikës të Universitetit të Ekonomisë dhe Biznesit të Athinës.

17-vjeçarja shqiptare shpallet më e mira në Athinë, ‘thy en’ koeficentin e inte ligjencës

Prindërit e saj erdhën në Greqi në vitin 1995 dhe u vendosën në zo nën e Nea Ionia. Albiona zgjodhi shkencën k ompjuterike sepse beson se mund t’i sigurojë asaj të ardhurat për një të jetë të su ksesshme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *