Categories
Uncategorized

Këto janë f orcat e litë turke të ngj ashme me Grupin “Wagner” të Rusisë

Një nga njerëzit më të afërt i besuar i Presidentit të Turqisë, Rexhep Taip Erdogan, Adnan Tanriverdi shpreh eksp ertizën e tij në të gjitha teknikat e e rrëta të l uftës

Në sytë e shumë njerëzve ai është një nga me rcenarët më të fu qishëm të botës islame, një ish-gjeneral me lidhje të forta, nën urdhrat e të cilit janë me mijëra me rcenarë sirianë të sp rovuar me l uftën. Një nga njerëzit më të afërt i b esuar i Presidentit të Turqisë, Rexhep Taip Erdogan, Adnan Tanriverdi shpreh ek spertizën në të gjitha teknikat e errëta të l uftës, që nga s abotimi deri te ne utralizimi i kry engritjeve dhe ekz ekutimet.

Por, me kaq shumë u shtarakë të njohur, nd arja e njeriut nga miti mund të ngja jë paksa e vështirë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *