Categories
Uncategorized

I riu bën “kërdinë” në 16 spitale private, punonte si mjek pa përfunduar as klasën e pestë

Në vetëm 23 vjeç, Dr. Veeragandham Teja ka punuar tashmë në 16 sp itale private, ka drejtuar disa kampe mj ekësore dhe është bërë vullnetar me p olicinë dhe punonjësit lokalë bengalë gjatë p andemisë.

T ingëllon si një b iografi e l akmueshme për çdo mjek, dhe veçanërisht për atë që ka br aktisur shkollën në klasën e pestë dhe nuk ka arsim mjekësor.

Veeragandham Teja nga shtetit indian i Bengalit Perëndimor ka punuar si mjek për më shumë se katër vjet para se të ekspozohej, por së fundi morri dy g oditje.

Së pari, gruaja e tij e dytë e r aportoi atë në polici për ng acmime me ndore dhe fizike, dhe pastaj ai bëri një g abim sepse ai i dha po licisë një r ekomandim për të an uluar regjistrin p enal të një prej ps eudonimeve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *