Categories
Uncategorized

E tallnin se ishte shqiptare, flet Albiona Manzo që doli e para në Greqi: Jemi të gjithë të barabartë!

Albiona Manzo është një vajzë shqiptare, e cila arriti të mbledhë 18,750 pikë në provimet kombëtare të këtij viti shkollor dhe të jetë e para Departamentin e Informatikës të Universitetit të Ekonomisë dhe Biznesit të Athinës.

Prindërit e saj erdhën në Greqi në vitin 1995 dhe u vendosën në zonën e Nea Ionia.
Albiona zgjodhi shkencën kompjuterike sepse beson se mund t’i sigurojë asaj të ardhurat për një të jetë të suksesshme.
Është fakt që ajo e arriti qëllimin e saj me lexim sistematik, punë personale, me mbështetjen e mësuesve por edhe me mbështetjen e prindërve të saj. Dhe më e rëndësishmja, siç thekson ajo, pa një tutorial.

Albiona thotë se ka përjetuar ra cizëm, por mendon se të gjithë njerëzit janë të barabartë.
“Unë kam përjetuar rac izëm. Sidoqoftë, kam mësuar se fri ka e lënies mënjanë të ngjashmërive të kulturave, nxjerrja në pah e dallimeve të tyre dhe mbjellja e mosmar rëveshjes është e kotë. Për mua, njerëzit që vlerësojnë janë ata që, megjithë fyerjet, vështirësitë dhe rëniet, ngrihen përsëri dhe luf tojnë, duke rikrijuar identitetin e tyre të lodhur. “Prandaj, ne të gjithë jemi të barabartë në enigmën e diversitetit”, tha ajo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *