Arrihet marrëveshja, si do të jenë pasaportat e shqiptarëve në Maqedoni

Në Ligjin kushtetues nuk do të radhiten përcaktimet e shtetësisë.
Për maqedonasit do te vlejë “makedonsko”, ndërsa për shqiptaret /e Maqedonisë.Me Ligj do të rregullohet që në letërnjoftime të shtohet grafa e përkatësisë etnike.Për diasporën pranohet amendamenti që të radhiten bashkësitë etnike, shtyp re,klamen dhe vazhdo