Ambasadori gjerman për protestën e studentëve serbë – e tepruar dhe e shëmtuar

Ai ka thënë se pozita e serbëve në Kosovë nuk mund të krahasohet me pësimet e serbëve dhe popujve tjerë të Ballkanit gjatë okupimit nazist në Luftën e Dytë Botërore.Ambasadori gjerman në Kosovë Christian Heldt ka regaura ndaj përformancës së studentëve serbë në veri të Mitrovivës,shtyp re,klamen dhe vazhdo

Me titull “Kosovoswitz”, që aludon në kampin nazist të përqëndrimit Auschwitz.Ai ka thënë se pozita e serbëve në Kosovë nuk mund të krahasohet me pësimet e serbëve dhe popujve tjerë të Ballkanit gjatë okupimit nazist në Luftën e Dytë Botërore.