A janë të lejuara të përdoren medikamentet kundër shtatzënësisë?

A janë të lejuara të përdoren medikamentet kundër shtatzënësisë?
Pyetje:
Selamun alejkum!
Kam një pyetje: desha ta di se a janë të lejuara të përdoren medikamentet
(barërat) kundër shtatzënësisë? Nëse jo, tregoni pse?
Selamun alejkum!

Kam një pyetje: desha ta di se a janë të lejuara të përdoren medikamentet
(barërat) kundër shtatzënësisë? Nëse jo, tregoni pse?
Selamun alejkum!

Përgjigje:
We alejkumus selam!

Hap reklamën / Vazhdo Artikullin e plote