Befason Haradinaj, Albin nëse bëhesh Kryeministër ke kujdes me serbinë sepse…

aut Haradinaj, ka thënë se pushteti i ri nuk duhet të ndërhyjë në pushtetin e drejtësisë. “Shtrirja e duarve brenda sektorit të drejtësisë do të ishte gabim. Nëse tentojmë ta heqim një e ta sjellim një, atëherë është logjikë e gabueshme. Nuk jemi në komunizëm, koha e diktaturave dhe e kooperativave ka përfunduar. Sektori i drejtësisë duhet të forcohet” “Çdo dështim i Qeverisë Kurti do të gjejë kundërshtim, ndërsa çdo sukses do të gjejë aplaudim”, ka thënë Haradinaj më p’oshtë n’diqni videjon