Serbët në Kosovë vazhdojnë ta dëmtojnë buxhetin e shtetit duke mos paguar faturat e rrymës

Mos pagesa e faturave të rrymës nga serbët e Kosovës,po e dëmton buxhetin e vendit për 12 milion euro në vit.

E për këtë Këshilli për Mbrojtjen të Drejtat dhe Liritë e Njeriut u kërkon qytetarëve të protestojnë.Nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë thonë se këto shpenzime të serbëve të veriut nuk po i paguan askush,shtyp re,klamen dhe vazhdo

VAZHDIM