MOS E HUMB / Dhëmbë të bardhë për dy minuta

Sa herë mund të ju kenë thënë të tjerët të bëheni doktori i vetes? E pra kanë të drejtë. Përveç kujdesit të duhur që merret në qendra shendetësore, jo për çdo dhimbje koke apo luhajte tensioni të shkoni në urgjencë.

Nuk është fjala vetëm për shqetësime të tilla, por dhe për kujdesje të tjera si për shembull shëndeti oral,vazhdo lajmin e plote